PROJEKTY

Toto je PROFIL osoby podľa § 7, v ktorom sa do zriadenia elektronického úložiska Úradom pre verejné obstarávanie (v zmysle ustanovení § 113, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení) budú zverejňovať informácie o prebiehajúcich verejných obstarávaniach a oznámeniach, ktoré sa ich tykajú, v rozsahu stanovenom citovaným zákonom.Realizovaný projekt EU z operačného programu KaHR

1. Inovačné technológie pre výrobu obuvi v spoločnosti SALTRA sro.

html templates