O NÁS

Spoločnosť SALTRA, s.r.o. bola založená v r. 1999 ako obchodná spoločnosť a od svojho vzniku sa jej hlavným predmetom podnikania stala zahranično-obchodná činnosť v obuvníckom sektore .
Hlavným cieľom je nadviazať na bohaté tradície výroby obuvi v našom regióne, ktorá pochádza ešte z „Baťovských“ čias a ďalej ich zachovávať a rozvíjať. Od doby svojho vzniku prešla naša spoločnosť významným vývojom a transformovala sa na výrobno-obchodnú spoločnosť . V súčasnosti vďaka rozvoju svojích obchodných aktivít a výrobných kapacít sa zaradila medzi najvýznamnejšie výrobno-obchodné spoločnosti v obuvníckom sektore na Slovensku. Do našeho výrobného programu patrí výroba detskej, dámskej a pánskej obuvi, ako aj výroba obuvníckych zvrškov pre naších zahraničných odberateľov.
Výrobky našej spoločnosti smerujú na zahraničné trhy pre naších obchodných partnerov vo Francúzsku, Rakúsku a Nemecku. Spolupracujeme s renomovanými spoločnosťami, ktoré majú významné postavenie na trhoch v celej Európe.

EU

html templates